ข่าวสด-วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖

 

ระวัง! ฟ้าพนมรุ้ง

ผ่าวัฒนธรรมถึงกรุงเทพฯ

 

ปราสาทหินพิมาย ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีอายุเก่าสุดและเป็นศูนย์กลางของกษัตริย์ราชวงศ์มหีธร ที่มีอำนาจปกครองอาณาจักรกัมพูชาในเวลาต่อมา ส่วนปราสาทนครวัดในเขมรกับปราสาทเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่อ่อนกว่าปราสาทหินพิมาย เพราะเอาแบบไปจากพิมาย

ที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง มีศิลาจารึกระบุพระนามกษัตริย์เขมรที่สร้างปราสาทนครวัดกับเมืองนครธมว่าเป็น“เครือญาติ”ใกล้ชิด สรุปว่ากษัตริย์ที่สร้างปราสาทพิมาย-นครวัด-พนมรุ้ง-บายน(นครธม) เป็น“เครือญาติ”กัน แล้วมีบรรพบุรุษอยู่พิมาย-พนมรุ้งนี่เอง

แต่กรมศิลปากรไม่ได้ทำให้พิพิธภัณฑ์พิมายเป็นที่แสดงความรู้อย่างนี้ แม้ที่ปราสาทพนมรุ้งก็มุ่งทำร้านค้าตรงทางขึ้น โดยไม่ให้ความสำคัญเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึงเห็นอาคารร้านค้ารกพนมรุ้ง กลายเป็น“พนมรก” เคยตักเตือนมาแต่แรกสร้างก็ไม่ฟังกันเลย

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นข้ออ้างของนักการเมืองที่จะผลักดันให้สร้างอาคารคล้าย“รีสอร์ต” แต่เลี่ยงเรียกเป็นอาคารพักแรมและอาคารประชุมลงบริเวณหนองบัวราย (มาจากคำเขมรว่า บาราย) ตรงตีนภูพนมรุ้ง ที่ตำบลจรเข้มาก ทางลงไปปราสาทเมืองต่ำ

บ้านหนองบัวราย มีหนองน้ำ ๒ แห่งอยู่ใกล้กัน หนองน้ำใหญ่เคยชื่อ สระเพลง เป็น “บาราย” กักเก็บน้ำมาแต่แรกสร้างปราสาทพนมรุ้ง เป็นสัญลักษณ์ของมหาสมุทรที่ล้อมรอบจักรวาล อันมีเขาพนมรุ้งดุจสุเมรุมาศเป็นแกน ส่วนอีกแห่งหนึ่งเป็นหนองน้ำขนาดเล็ก มีซากปราสาทหรือกู่ฤาษีตั้งอยู่ตรงขอบหนอง ทั้ง ๒ แห่ง เป็นแหล่งน้ำตามคติการตั้งถิ่นฐานสมัยก่อน แล้วยังเป็นแหล่งน้ำสืบมาถึงทุกวันนี้ นับว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงมาก แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ผู้คนชาวบ้านปัจจุบันด้วย

เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ ย่อมไม่สมควรแตะต้องปรับปรุงหนองบัวราย ๒ แห่งให้เป็นอย่างอื่น ควรแต่พิทักษ์รักษาให้คงความเป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์ คือ “บาราย” ไว้ให้สำคัญ วิธีเพิ่มคุณค่ามีทางเดียว คือปลูกพันธุ์ไม้ให้เป็นป่าโดยรอบภูพนมรุ้งเท่านั้น

นี่คือการเพิ่มค่าหรือ“เพิ่มทุน”ทางวัฒนธรรมที่ดีงามและถูกต้อง อันจะชักนำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าอย่างแท้จริง แล้วใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างยั่งยืนยาวนานโดยไม่ต้องสร้างอาคารใดๆ ลงไปเลยแม้สักหลังเดียว และขออย่าได้เลี่ยงเรียกเป็นอาคารอื่นใดอีกทั้งนั้น

ข้ออ้างของนายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคไทยรักไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว ของสภาผู้แทนราษฎร (ตามจดหมายถึงอธิบดีกรมศิลปากร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕) ว่าต้องการสร้าง “ศูนย์อบรมสัมมนา เพื่อการศึกษาโบราณสถานเขาพนมรุ้ง และศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นข้อความงามหรูดูไม่จืด แต่อ่านแล้วรู้ว่าไม่จริง เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าจะแสดงสินค้าของตำบลควรไปตั้งศูนย์อยู่ที่ตัวอำเภอประโคนชัยโน่น หรือไม่ก็ยกไปขายที่ข้างร้านขาหมูนางรอง ที่อำเภอนางรอง จะถูกต้อง ขายดีสุดๆ แล้วอร่อยด้วย

เคยมีผู้สร้างร้านอาหาร มีคาราโอเกะ แหล่งตกปลา และขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านตรงทางขึ้นภูพนมรุ้ง ด้านบ้านตาเป๊กมาแล้วหลายครั้ง และเจ๊งไปแล้วหลายหน เพราะไม่มีคนแวะ และไม่มีใครสนใจเรื่องอย่างนี้ เขาต้องการไปดูทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ของปราสาทพนมรุ้งเท่านั้น แล้วที่ไปมากๆ ก็เฉพาะตอนที่ราชการจัดงาน“ปาหี่” หลอกนักท่องเที่ยวปีละครั้งช่วงเดือนมีนาคม   ความคิดของรัฐมนตรีฯ อุไรวรรณ เทียนทอง ที่จะสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววัฒนธรรม จากปราจีนบุรี-สระแก้ว แล้วเข้าไปอีสานทางบุรีรัมย์ผ่านพนมรุ้งนี่ต่างหาก ควรให้ความสนใจ แล้วมาช่วยกันคิดให้สำเร็จจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง และมีคุณค่าทุกด้าน

แต่อย่าบ้าจี้เห็นดีเห็นงามสร้าง“รีสอร์ต”ที่หนองบัวราย เพราะถึงแม้ฝนจะไม่ตก ฟ้าก็ผ่าได้