ข่าวสด-วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖

 

ไม่มีพระลอ

ไม่มีพระเพื่อนพระแพง

มีแต่เมืองแพล

 

ชื่อบ้านนามเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เพราะเป็นเค้าเงื่อนบอกความเป็นมาของบ้านของเมือง และของกลุ่มชนนั้นๆ

แต่ผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านเมืองนี้มักบกพร่องทางสำนึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม ฉะนั้นเมื่อไม่รู้และไม่เข้าใจความเป็นมาที่แท้จริง ก็พยายามเอาอำนาจเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ตัวเองคิดเองเข้าใจเองอย่างงี่เง่า ดังมีประจักษ์พยานมากมายอันเป็นผลงานประจานความบกพร่องของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการที่แล้วๆ มา

สำหรับชื่อเมืองแพร่ ขอให้ผู้รู้ทางนิรุกติศาสตร์และภาษาศาสตร์ช่วยกันตรวจสอบด้วย เพราะยังมีปัญหา

คำว่าแพร่ ของชื่อเมืองแพร่ มีเก่าสุดอยู่ในศิลาจารึก ๒ หลัก คือ จารึกวัดเขากบ (ที่นครสวรรค์) กับจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ที่ไหนก็ไม่รู้) สะกดเหมือนกันว่า แพล แต่จะต้องอ่านยังไง-ไม่รู้-ขอถามผู้รู้ด้วย

จะไปยังไง? มายังไง? ก็ไม่รู้อีกนั่นแหล่ะว่าทำไมทุกวันนี้เขียนว่า แพร่

อย่าเพิ่งด่วนสรุปเอาเองอย่างพวกล้าหลัง-คลั่งชาติ ว่านี่เป็นคำไทย เป็นภาษาไทย เพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ มีคำจำนวนมากมีรากจากภาษาอื่น เช่น ตระกูลมอญ-เขมร แต่ความไม่รู้เลยแผลงแล้วเพี้ยนให้เป็นคำไทย จนไม่รู้ความเป็นมาแต่เดิม เช่น บริเวณสองฝั่งเจ้าพระยามีชื่อตำบลหมู่บ้านว่า เทียนถวาย บางเชือกหนัง ฟังเป็นไทยๆ แต่ที่จริงชื่อเดิมเป็นภาษาเขมร เพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ว่า เกรียนสวาย ,บางฉนัง เป็นต้น

คำแพลในจารึกเก่าถึงยุคสุโขทัยอาจมาจากตระกูลอื่น เช่น มอญ-เขมร ก็ได้ เพราะบริเวณเมืองแพร่มีคนในตระกูลนี้อยู่ด้วย เช่น ที่อำเภอวังชิ้น มีจารึกว่าเดิมชื่อเมืองตรอกสลอบ เป็นภาษาเขมร หมายถึงเมืองในที่แคบๆ ในหุบเขาเล็กๆ คำว่าตรอก ก็คือตรอกซอกซอยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นเอง

ขอให้งานผ่อหน้าเหลียวหลังคนเมืองเวียงโกศัย ที่จะมีตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ นี้ จงสร้างความรักความเข้าใจต้นเค้าเหล่ากอให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

ซากกำแพงเมืองแพร่ คือมรดกสำคัญอย่างยิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นชัดเจน ขอให้จำจงดีว่านั่นคือ อนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์กว่าอนุสาวรีย์ขี้นก

อนึ่ง เรื่องพระลอเป็นนิยายแท้ๆ ไม่ใช่เรื่องจริง ฉะนั้นเวียงสองที่อำเภอสอง ไม่ใช่เมืองของพระเพื่อนพระแพง แต่เป็นบ้านเมืองของบรรพชนชาวเมืองแพร่ และเป็นบรรพบุรุษกลุ่มหนึ่งของคนไทยทุกวันนี้

ธาตุพระลอ ที่อยู่ในวัด ไม่ใช่ธาตุบรรจุกระดูกพระลอ ธาตุที่เป็นประธานของวัดทุกแห่งเป็นสถูปที่สมมุติว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งนั้น ครูบาอาจารย์ไปหลงเรื่องพระลอตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการจับยัดเยียดไว้นานแล้ว แล้วเผยแพร่ให้ชาวบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นเอง

วรรณคดีเรื่องพระลอที่เราอ่านทุกวันนี้ เป็นสำนวนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้เค้าโครงของเก่ามาจากล้านนา-ล้านช้าง เช่น ท้าวฮุ่ง ส่วนชื่อกาหลง เป็นชื่อสมมุติมาจากแม่น้ำโขง (มาจากเก้าลวง คือ นาค ๙ ตัว) ฉะนั้นชื่อเมืองแมนสรวง เมืองสอง ล้วนเป็นชื่อสมมุติในนิยาย

ใครจะว่าเป็นนิทานท้องถิ่นก็ได้ แต่ต้องเพิ่มว่านิทานท้องถิ่นที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเพราะถูกยัดเยียดจากส่วนกลางตามหลักสูตรโรงเรียน